Podmienky prenájmu

K prenajatiu vozidla je potrebné:

1) Fyzická osoba:

– doklad totožnosti: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
– platný vodičský preukaz
– zaplatiť dohodnutý prenájom a zálohu vo výške podľa typu vozidla

2) Právnická osoba:

– originálny výpis z obchodného registra
– doklad totožnosti: občiansky preukaz, alebo pas štatutárneho zástupcu (konateľa) spoločnosti
– vodičský preukaz osoby, ktorá bude jazdiť na prenajatom vozidle
– zaplatiť dohodnutý prenájom a vratnú zálohu vo výške podľa typu vozidla

Prenájom vozidla zahŕňa:

  • čistý automobil s plnou nádržou
  • záruku 100% technického stavu vozidla
  • slovenskú diaľničnú známku
  • poistenie vozidla na území Európskej únie
  • výmenu vozidla v prípade poruchy
  • zimné pneumatiky v zimnej sezóne
  • navigačný systém

Všeobecné zmluvné podmienky